Nama Yang Tidak Boleh Diberikan Pada Anak - Anak Islam
Keluarga

Nama Yang Tidak Boleh Diberikan Pada Anak – Anak Islam

As-Ansar –¬†Nama yang disematkan kepada seseorang mempunyai makna tersendriri. Nama itu diberikan oleh orang tua kepada seorang anak dengan menaruh harapan kepada sang anak sesuai namanya. Nama untuk seseorang pun bermacam-macam mengikuti setiap perkembangan jaman. Kalau dulu di Indonesia mayoritas masyarakatnya menggunakan nama dengan awalan Su, sedangkan masa-masa sekarang nama seseorang mulai modern atau bahkan […]